Month: October 2021

5 กีฬาที่เหมาะกับผู้สูงอายุ

5 กีฬาที่เหมาะกับผู้สูงอายุ เล่นง่ายแถมได้สุขภาพดี

ผู้สูงอายุนั้น เป็นวัยที่เราจะต้องให้ความสนใจและดูเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ เพราะเมื่ออายุมากขึ้นสุขภาพรางกายก็จะอ่อนแอลง การออกกำลังกายจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งการออกกำลังกายของผู้สูงอายุนั้น ก็ต้องเลือกกีฬาที่มีความเหมาะสมกับช่วงอายุ และสภาพร่างกายให้มาก ซึ่งกีฬาที่ผู้สูงอายุสามารถเล่นได้นั้นก็มีหลายชนิด 5 กีฬาที่เหมาะกับผู้สูงอายุ เล่นง่ายแถมได้สุขภาพดี เป็นกีฬาที่เหมาะสำหรับการออกกำลังของผู้สูงอายุ มีความปลอดภัย และช่วยให้สุขภาพแข็งแรงได้ 5 กีฬาที่เหมาะกับผู้สูงอายุ เล่นง่ายแถมได้สุขภาพดี 1. การเดิน สำหรับผู้สูงอายุที่เริ่มจะออกกำลังกายนั้น  การออกกำลังกายแบบเบา ๆ จะช่วยให้ร่างกายของผู้สูงอายุค่อย ๆ ปรับตัว ทั้งยังไม่เป็นการหักโหมจนเกินไป การเดิน...